PZP pre traktor

Povinné zmluvné poistenie (PZP porovnanie) je základným poistným produktom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel vrátane traktorov. Poistenie traktorov má svoje osobitosti vzhľadom na špecifiká týchto strojov a ich použitie.

Dôvody pre PZP traktoru

Traktory, hoci nie sú tak často videné na cestách ako osobné automobily, predstavujú svojím spôsobom riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky a pre majetok tretích osôb. PZP pokrýva:

 1. Škody spôsobené traktorom na inom vozidle alebo majetku.
 2. Zranenia alebo smrť iných osôb v dôsledku nehody, ktorú spôsobil traktor.
 3. Náklady spojené s právnou obranou poistníka.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre traktor

 1. Vek a typ traktora: Novšie alebo väčšie traktory môžu mať vyššie poistné.
 2. Použitie traktora: Traktory používané pre komerčné účely môžu mať iné tarify ako tie, ktoré sú určené len pre osobnú potrebu.
 3. Miesto skladovania: Traktory uložené v garáži alebo na inom chránenom mieste môžu mať nižšie poistné.
 4. Počet nehôd v minulosti: História bez nehôd môže viesť k zľavám.

Tipy pre výber PZP pre traktor

 1. Porovnajte rôzne ponuky: Nie všetky poisťovne majú rovnaké tarify pre traktory, takže sa oplatí investovať čas do porovnávania.
 2. Zvoľte správne pokrytie: Zvážte, či potrebujete len základné PZP alebo aj ďalšie doplnkové poistenia, napríklad kasko.
 3. Využívajte zľavy: Informujte sa o zľavách, ktoré môžete získať, napríklad za beznehodovú históriu alebo kombinované poistenie s inými produkty.

PZP pre traktor je dôležité nielen z hľadiska zákona, ale aj z hľadiska ochrany vášho majetku a majetku tretích osôb. Pri výbere PZP pre váš traktor sa nezameriavajte len na cenu, ale zvážte aj kvalitu služieb a dôveryhodnosť poisťovne.

PZP tabuľka cien

Pri výbere najlacnejšieho povinného zmluvného poistenia (PZP) je jedným z rozhodujúcich faktorov jeho cena. V tomto článku vám predstavíme tabuľku cien PZP, ako aj faktory, ktoré cenu ovplyvňujú.

Tabuľka cien PZP

Typ vozidla Základná cena S rozšíreným krytím
Osobné automobily 150 – 250 €/rok 250 – 400 €/rok
Motocykle 80 – 150 €/rok 120 – 220 €/rok
Prívesné vozíky 30 – 70 €/rok 50 – 90 €/rok

Faktory ovplyvňujúce cenu

 1. Typ vozidla: Cena sa líši v závislosti od toho, či ide o osobné auto, nákladné vozidlo, motocykel alebo príves.
 2. Výkon motora: Vozidlá s väčším výkonom často vyžadujú vyššie poistné.
 3. Vek a skúsenosti vodiča: Mladí a neskúsení vodiči môžu čeliť vyšším tarifám.
 4. Lokalita: Cena môže byť vyššia v mestách s vyšším rizikom dopravných nehôd.
 5. História vodiča: Vodiči bez nehôd môžu získať zľavy na svoje PZP.

Tipy na úsporu

 1. Porovnávanie ponúk: Vždy sa oplatí porovnať ponuky rôznych poisťovní.
 2. Zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy za beznehodovú históriu alebo za kombináciu viacerých poistení.
 3. Zvážte vyššiu spoluúčasť: S vyššou spoluúčasťou môžete znížiť mesačné alebo ročné náklady na PZP.

Pri výbere PZP je dôležité brať do úvahy nielen cenu, ale aj pokrytie a podmienky poisťovne. Tabuľka cien je len orientačná, preto vždy dôkladne preštudujte ponuky a porovnajte ich medzi sebou. Výber správneho PZP vám môže v dlhodobom horizonte ušetriť nemalé sumy.

PZP prívesný vozík

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) pre motorové vozidlo často venujeme veľkú pozornosť hlavne samotnému automobilu. Prívesné vozíky však tiež potrebujú mať riadne uzavreté PZP. Aj tu hrozia veľké riziká. V tomto článku sa pozrieme na špecifiká poistenia prívesných vozíkov.

Dôležitosť PZP pre prívesný vozík

 1. Zákonná povinnosť: Tak ako pri motorovom vozidle, aj pri prívesnom vozíku je PZP zákonnou povinnosťou.
 2. Finančná ochrana: V prípade škody spôsobenej prívesným vozíkom, PZP pokryje náklady na odškodnenie.
 3. Prevencia pokút: Za prevádzku prívesného vozíka bez PZP môže byť uložená pokuta.

Ako vybrať PZP pre prívesný vozík

 1. Veľkosť a typ vozíka: Poisťovacie sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a typu prívesu.
 2. Frekvencia používania: Ak plánujete používať príves často, mali by ste zvážiť širšie krytie.
 3. Cena: Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne ceny. Porovnajte ponuky a vyberte tú najvhodnejšiu.
 4. Zákaznícke recenzie: Skúsenosti iných môžu byť užitočným indikátorom kvality služieb poisťovne.

Najčastejšie otázky

 • Môže byť príves pokrytý PZP hlavného vozidla? V mnohých prípadoch áno, ale záleží na konkrétnom poistnom zmluvnom podmienkach.
 • Čo ak mám viac prívesov? Každý príves potrebuje vlastné PZP alebo musí byť explicitne uvedený v poistnej zmluve hlavného vozidla.
 • Ako je s PZP pri prívesoch z iných krajín? Ak plánujete príves z iného štátu prevádzkovať na Slovensku, mali by ste sa uistiť, že jeho poistenie je u nás platné.

PZP pre prívesný vozík je rovnako dôležité ako pre hlavné motorové vozidlo. Je to nielen zákonná povinnosť, ale aj spôsob, ako sa chrániť pred potenciálnymi finančnými stratami. Pri výbere PZP pre váš príves dôkladne zvážte všetky aspekty a uistite sa, že ste správne poistení.

Overenie PZP

Povinné zmluvné poistenie (najlacnejšie PZP) je nevyhnutným predpokladom pre prevádzku motorového vozidla na verejných komunikáciách. Ako však zistiť, či je vaše vozidlo alebo vozidlo, ktoré si plánujete kúpiť, riadne poistené? Predstavujeme vám spôsoby, ako overiť platnosť PZP.

Dôvody overenia platnosti PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mali pravidelne overovať platnosť PZP:

 1. Prevencia pokút: V prípade jazdy s neplatným PZP vás čaká vysoká pokuta.
 2. Predaj/kúpa vozidla: Pred kúpou ojazdeného vozidla je dobré vedieť, či má platné PZP.
 3. Osobná kontrola: Aby ste mali istotu, že ste v súlade so zákonom.

Ako overiť platnosť PZP

 1. Online overenie: Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť online overenia platnosti PZP prostredníctvom ich webových stránok. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla.
 2. Mobilné aplikácie: Niektoré poisťovne majú aj svoje mobilné aplikácie, kde môžete rýchlo a jednoducho overiť PZP.
 3. Telefonický kontakt: Môžete sa obrátiť priamo na poisťovňu, kde je vozidlo poistené a telefonicky overiť platnosť PZP.

Možné komplikácie

Aj keď overovanie PZP je zvyčajne rýchle a jednoduché, môžu nastať určité komplikácie:

 1. Nesprávne údaje: Ak máte nesprávne evidenčné číslo alebo iné údaje, môže to komplikovať overenie.
 2. Technické problémy: Webové stránky alebo mobilné aplikácie môžu mať technické problémy.
 3. Nepresné informácie: V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k tomu, že informácie poskytnuté online nie sú aktuálne.

Overenie PZP je dôležitým krokom v rámci prevádzky motorového vozidla. Nielen že vám to môže ušetriť pokuty, ale tiež vám dáva istotu, že ste chránení v prípade dopravnej nehody. Vždy sa uistite, že máte aktuálne a platné PZP pre vaše vozidlo.

PZP stret so zverou

Povinné zmluvné poistenie, čiže PZP online, predstavuje základnú ochranu pre vodičov na cestách. Ale čo sa stane, ak narazíte do zvery pri jazde autom? Ochráni vás PZP v takom prípade? Ako postupovať? Tieto otázky sa pokúsime zodpovedať v nasledujúcom článku.

Základné informácie o PZP a stretoch so zverou

Väčšina štandardných PZP kryje škody spôsobené tretím stranám, avšak škody na vlastnom vozidle v dôsledku stretu so zverou väčšinou nepatria medzi kryté udalosti. Tu prichádza do úvahy havarijné poistenie.

Kedy PZP kryje škody spôsobené stretnutím so zverou?

 1. Účelové vozidlo: V niektorých prípadoch môže PZP kryť škody na účelových vozidlách (napr. poľnohospodárske stroje) v dôsledku stretu so zverou.
 2. Udalosti s tretími stranami: Ak by v dôsledku vášho stretu so zverou došlo k škode na majetku tretích osôb alebo by ste spôsobili nehodu iného vozidla, tieto škody by mali byť kryté vaším PZP.

Ako postupovať po strete so zverou?

 1. Zabezpečte miesto: Po nehode zastavte, zapnite výstražné svetlá a postavte výstražný trojuholník.
 2. Fotografie: Odfotografujte škody na vozidle a, ak je to možné, aj miesto nehody.
 3. Ohlásenie polícii: V prípade vážnejších škôd alebo zranení zvery je dobré volať políciu.
 4. Kontaktujte poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o nehode čo najskôr.

Alternatíva k PZP – havarijné poistenie

Ak chcete mať istotu, že škody na vašom vozidle v dôsledku stretu so zverou budú kryté, zvážte uzavretie havarijného poistenia. Väčšina havarijných poistení kryje škody spôsobené stretnutím so zverou, ale je dobré si podmienky vždy dôkladne preštudovať.

Strety so zverou môžu byť nielen traumatizujúce, ale aj nákladné. Aj keď štandardné PZP nemusí vždy kryť škody na vašom vozidle v dôsledku takýchto udalostí, je dôležité poznať vaše možnosti a byť dobre pripravený na takéto situácie. Uzavretím havarijného poistenia si môžete zaistiť ešte lepšiu ochranu.

PZP motocykel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnosťou pre každého vodiča motocykla. Bez tohto poistenia by vodič nemal povolenie jazdiť na verejných komunikáciách. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty týkajúce sa PZP pre motocykle.

Prečo je PZP pre motocykel dôležité?

PZP chráni tretie osoby pred finančnými stratami v prípade, že by im vodič motocykla spôsobil škodu. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby osoby, ktoré utrpeli škodu v dôsledku nehody, dostali náhradu za svoje straty.

Rôzne kategórie PZP pre motocykle

Na základe typu a výkonu motocykla môžeme rozlíšiť niekoľko kategórií PZP:

 1. Malé motocykle a skútre: S objemom motora do 125 ccm.
 2. Stredné motocykle: S objemom motora od 126 ccm do 600 ccm.
 3. Veľké motocykle: S objemom motora nad 600 ccm.

Cena PZP pre motocykel

Cena PZP pre motocykel závisí od niekoľkých faktorov:

 1. Kategória motocykla: Ako sme spomínali vyššie, cena sa bude líšiť v závislosti od objemu motora.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči alebo vodiči s kratšou historiou vedenia môžu platiť vyššie poistné.
 3. Lokalita: V niektorých oblastiach môže byť vyššie riziko nehôd alebo krádeží, čo sa môže odraziť na cene poistného.

Tipy na získanie výhodného PZP pre motocykel

 1. Porovnajte ponuky: Na trhu existuje mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú lacné PZP pre motocykle. Je dobré porovnať ich ponuky a nájsť tak tú najvýhodnejšiu.
 2. Využite zľavy: Niektoré poisťovne môžu ponúknuť zľavy pre skúsených vodičov, členov motocyklových klubov alebo v prípade, že máte viacero poistení v jednej poisťovni.
 3. Zvážte zvýšené franšízy: Ak ste ochotní zaplatiť vyšší príspevok v prípade škody, môže to znížiť vaše ročné poistné.

PZP pre motocykel je kľúčovou súčasťou zodpovednej jazdy na motocykli. Uistite sa, že máte aktívne a platné poistenie predtým, než sa vydáte na cestu, a vždy si vyberte takú poisťovaciu krytinu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je jedným z najpopulárnejších doplnkových poistení k povinnému zmluvnému poisteniu. Poskytuje ochranu voči rôznym situáciám, ktoré by mohli spôsobiť škodu na vašom vozidle. Tento článok vám poskytne základné informácie o tom, čo toto poistenie pokrýva a prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade poškodenia jeho vozidla. Na rozdiel od PZP, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím osobám, havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom vozidle.

Druhy havarijných poistení

Existujú rôzne druhy havarijných poistení, závislé od rozsahu krytia:

 1. Základné havarijné poistenie: Pokrýva škody na vozidle spôsobené dopravnou nehodou.
 2. Rozšírené havarijné poistenie: Môže zahŕňať škody spôsobené živelnými pohromami, krádežou, vandalizmom a ďalšími nešťastiami mimo dopravných nehôd.
 3. All-risk poistenie: Najširšie krytie, ktoré zahŕňa takmer všetky možné škody na vozidle.

Výhody havarijného poistenia

Uzavretie havarijného poistenia môže priniesť mnoho výhod:

 1. Finančná ochrana: V prípade vážnej nehody alebo krádeže vám poistenie môže uhradiť náklady na opravu alebo náhradu vozidla.
 2. Pokoj v mysli: Vedieť, že váš automobil je chránený pred nepredvídateľnými udalosťami, môže priniesť kľud.
 3. Flexibilita: Môžete si vybrať úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Ako vybrať správne havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Hodnota vozidla: Ak máte nové alebo drahé auto, môže byť vhodné zvoliť rozsiahlejšie krytie.
 2. Vaše finančné možnosti: Zvážte, koľko ste ochotní zaplatiť za poistné a aký veľký je váš príspevok v prípade škody.
 3. Vaše jazdné návyky: Ak často jazdíte v rizikových oblastiach alebo máte sklon k dopravným nehodám, môže byť vhodné zvýšené krytie.

Havarijné poistenie je cenným nástrojom, ktorý môže chrániť vaše financie a vaše vozidlo pred nepredvídateľnými udalosťami. Je dôležité správne zvážiť všetky dostupné možnosti a vybrať si poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Výpoveď PZP

PZP, čiže povinné zmluvné poistenie, je nevyhnutným nástrojom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Avšak môže nastať situácia, kedy je potrebné zrušiť alebo zmeniť toto poistenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne postupovať pri výpovedi PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by mohlo byť potrebné vypovedať PZP:

 1. Zmena vozidla: Predajte staré a kúpite nové vozidlo.
 2. Zmena poisťovne: Našli ste výhodnejšiu ponuku u inej poisťovne.
 3. Stály pobyt v zahraničí: Plánujete žiť a jazdiť v zahraničí dlhodobo.
 4. Ukončenie jazdenia: Rozhodli ste sa prestáť jazdiť a chcete auto odhlásiť.

Ako správne vypovedať PZP

Výpoveď PZP vyžaduje dodržanie určitých krokov a pravidiel:

 1. Formálna výpoveď: Výpoveď by mala byť v písomnej forme. Mnohé poisťovne poskytujú špeciálne formuláre na tento účel.
 2. Výpovedná lehota: Väčšina poisťovacích zmlúv obsahuje výpovedné obdobie, ktoré je potrebné rešpektovať. Bežne ide o 1 mesiac, ale je dobré si to overiť v podmienkach vášho PZP.
 3. Dôkazy: Je dobré mať dôkaz o odovzdaní výpovede, napríklad potvrdenie o prijatí listu alebo emailovej korešpondencie.
 4. Kontrola zmluvných podmienok: Preštudujte si vašu zmluvu, aby ste vedeli, aké podmienky musíte splniť pri výpovedi.

Dopady výpovede

Po vypovedaní PZP je potrebné zvážiť niektoré dôsledky:

 1. Nové poistenie: Ak budete naďalej vlastniť a používať vozidlo, budete musieť uzavrieť novú PZP zmluvu.
 2. Odhlásenie vozidla: V prípade, že prestanete využívať vozidlo, nezabudnite ho odhlásiť z evidencie.
 3. Pokuta: Jazdenie bez platného PZP je nezákonné a môže viesť k pokutám.

Výpoveď PZP môže byť motivovaná rôznymi dôvodmi, ale je nevyhnutné postupovať správne a dodržiavať všetky potrebné kroky. Nezabudnite na to, že bez platného PZP nesmiete vozidlo používať na verejných komunikáciách.

Najlacnejšie PZP online porovnanie

Najlacnejšie PZP

V dnešných dňoch vám z každého rohu ktosi tvrdí, že vám ponúkne všetko čo najlacnejšie PZP, najvýhodnejšie a zároveň najlepšie. Ako si ale môžete byť istý, že všetko, čo vám niekto nasľubuje, je pravda? My vám vieme poradiť, ako si to overiť a kde skutočne to zistiť  konkrétne v kontexte lacného PZP . Hlavným bodom tohto overovania je kliknúť si na stránku dole. Bude vám bude sprístupnená kalkulačka online na porovnanie rôznych ponúk. Práve tu spravíte porovnanie, keďže umožňuje poskytovať najlacnejšie PZP online porovnanie. Môžete si danú stránku kliknutím hneď otvoriť. Prípadne nás čítať ďalej a dozviete sa aj viac o rôznych typoch pripoistení, ale aj všeobecne o tomto produkte zabezpečenia vozidla, niečo viac.

Koho sa zákon o PZP týka?

Vysokú výpovednú hodnotu má už otázka nadpisu tohto odseku. Keďže ide o zákon, povinnosť uzatvoriť hoc aj najlacnejšie PZP majú všetci a nikto by sa jej nemal vyhnúť. Ak by sa to niekomu „podarilo“ a prišlo by sa na to, daný hazardér by jeho slobodnú voľbu trpko oľutoval. Už len kvôli výške pokuty, ktorá sa týka nerešpektovania tohto druhu nariadenia. Uviedli sme, že túto povinnosť majú všetci, no žiada si to konkretizáciu. Pretože sa týka nielen auta, ale aj iných motorových a nemotorových vozidiel. A teda je na zodpovednosti ich majiteľa, aby sa o zabezpečenie svojho vozidla riadne postaral.

Aké vozidlá sú vhodné na najlacnejšie PZP?

Ako sme uviedli, netýka sa len auta, ale aj iných dopravných prostriedkov, ako sú:

Teda neplatí, že táto povinnosť je aplikovateľná len na motorové vozidla, ale aj na tie nemotorové, ako aj na vozidlá s evidenčným číslom, ale aj bez neho. Môžeme to zhrnúť tak, že je nutné pre všetky vozidlá, ktoré potrebujú mať platný technický preukaz. Nie ste si istý, či do tejto povinnosti spadá aj vaše vozidlo? Preštudujte si zákon o povinnom zmluvnom poistení, ku ktorému budete mať prístup aj na dole uvedenej stránke.

Online kalkulačka vypočíta najlacnejšiu cenu PZPVýhody online žiadosti a PZP porovnania z kalkulačky

Mapujete si zatiaľ len ponuky rôznych poisťovní? Mali by ste vedieť, že online spôsob to bude pre vás to najlepšie, čo môžete urobiť. A to hneď z dvoch hľadísk. Vďaka kalkulačke, ktorá vám urobí bezplatné a rýchle porovnanie ponúk ušetríte hodiny času a rovnako aj stovky eur. Získate to najlacnejšie PZP poistenie.

Je to spôsob, ako ušetriť čas…

Poistenie auta môžete získať za oveľa kratší čas, ako by to bolo, kebyže si o neho idete žiadať osobne. Prípadne ak si len chcete urobiť osobný prieskum ponúk. Porovnanie najlacnejších ponúk PZP  môžete mať vďaka online kalkulačke hotové už do niekoľkých sekúnd. Vašou úlohou len bude  vypísať formulár na hore uvedenej stránke, ktorého vypisovanie vám nezaberie ani 5 minút času. Do 5 minút by ste sa určite nedostali od vášho bydliska do nejakej pobočky poisťovne. Nie to ešte, aby ste sa pustili do osobného prieskumu. Pri výbere osobného spôsobu požiadania by ste si museli vyčleniť až niekoľko hodín z vášho času. Pri online spôsobe požiadania si vybavíte všetko z domu. V podstate od hocikadiaľ, kde máte prístup na internet a v akýkoľvek čas.

Do formulára, ktorý slúži ako kalkulačka na porovnanie ponúk, je nutné zapísať všetky údaje presne. Preto, aby bola prípadne uzatvorená zmluva platná. Ide hlavne o údaje ako sú:

 • rok výroby vozidla,
 • objem a výkon motora,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť atď.

Dôležité budú aj údaje o majiteľovi vozidla, prípadne doplňujúce informácie, ktoré vám môžu cenu poistného znížiť.

Je to spôsob, ako získať najlacnejšie PZP online

Porovnanie z poistnej kalkulačky vám môže skutočne ušetriť až stovky eur. Najlacnejšie PZP na auto je cez online porovnanie. Keďže porovnáva ponuky rôznych poisťovní, na vaše vozidlo dostanete hneď viacero ponúk. Poistiť si môžete skutočne akékoľvek vozidlo a najlepšiu cenu máte garantovanú. V niektorých prípadoch sa ceny vo výpočte líšia až o 400 eur!

Máte už vybraté najlacnejšie PZP?

Ak ste si z porovnania online vybrali tú najlacnejšiu PZP ponuku, stačí si na ňu len kliknúť, čím o ňu hneď požiadate. Doplníte ešte niekoľko informácii a na mail vám budú odoslané dokumenty ako:

 • návrh a podmienky zmluvy,
 • údaje na zaplatenie poistného
 • dočasná zelená karta, ktorú si je potrebné vytlačiť a nosiť vo vozidle, na ktoré sa vzťahuje. Pretože aj to môže byť predmetom pokutovania. Táto karta platí 30 dní, čiže dbajte na to, aby ste dovtedy zaplatili poistné. Potom vám bude poštou doručená  zelená karta a vy si môžete spokojne jazdiť.

Za neplatnú/neuzavretú zmluvu hrozia vysoké pokuty

Ak ste si vedomý toho, že vášmu autu už uplynula doba platnosti PZP, odporučíme vám, aby ste si čím skôr zabezpečili nové. Pretože, ak vás stopne hliadka PZ, pokute z nerešpektovania zákona sa asi nevyhnete. A verte tomu, že nejde o malé číslo, pretože vyčíslená môže byť až v stovkách eur. To platí aj vtedy, aj keď si nie ste vedomý toho, že platnosť zabezpečenia tohto druhu vám už skončila. Jednorazovou pokutou by ste niekoľkonásobne preplatili možno aj cenu ročného najlacnejšieho PZP. Je teda rozhodne lepšie pre vaše dobro, aby ste si jednotlivé dátumy kontrolovali a povinnosti plnili. Ako sme si už vyššie naznačili, predmetom pokutovania môže byť aj to, ak sa pri kontrole neviete preukázať zelenou kartou. A to aj keď ju máte, len ste si ju zabudli napr. doma.

Ak sa stane v oboch nepriaznivých prípadoch (za neplatnú prípadne neuzavretú zmluvu tohto zabezpečenia) horšia udalosť, ako je len zastavenie vozidla PZ, napr. že s takým vozidlom spôsobíte dopravnú nehodu, zaplatíte ešte viac. Nezaplatíte len škody spôsobené sebe a všetkým iným vozidlám zapojených do nehody. Zaplatíte aj štátnu pokutu, ktorá môže byť až v miliónoch eur, o čom sa môžete tiež dočítať v zákone. Nerešpektovania tohto druhu zákona si teda radšej dvakrát premyslíte, aby ste potom jediný krok neľutovali do konca života.

Najlacnejšie PZP pre auto či motorové vozidlo všeobecne, je najrýchlejšie získateľné online pomocou porovnania ponúk. Ak by ste si o ňom chceli prečítať ešte niečo viac, tak je ústrednou témou aj v tomto Wiki článku.