Už 4 roky realizujeme projekty zamerané na rozvoj vidieka
 
Európsky vzdelávací inštitút n.o. pokračuje v roku 2014 v realizácii projektov zameraných na oblasť vzdelávania ľudských zdrojov v poľnohospodárstve. Našou ambíciou je pripraviť v jeseni štyri trojdňové semináre zamerané na podporu diverzifikácie činností poľnohospodárskych subjektov v rámci celého Slovenska. Projekty sú spolufinancované zo zdrojov Operačného programu Rozvoj vidieka SR 2007-2013, opatrenia 3. 3. Vzdelávanie a informovanie. 
V novom programovacom období v rokoch 2014 - 2020 má náš inštitút v pláne pokračovať v realizácii projektov zameraných na vzdelávanie ľudských zdrojov v oblasti poľnohospodárstva a agroturistiky.  
Newsletter
Chcete pravidelne dostávať novinky do Vašej emailovej schránky? Prihláste sa prostredníctvom formuláru.
Jazykové vzdelávanie

Európsky vzdelávací inštitút n.o. pripravuje pre dospelých v rámci nového školského roka /jeseň 2014/ kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka (cena 110 eur) a kurzy ázijských jazykov - japončiny, čínštiny a kórejčiny  (cena kurzu bude poskytnutá na vyžiadanie).

Skupinové kurzy budú realizované pri minimálnom počte záujemcov: 5. 
Jedna vyučovacia hodina má dĺžku: 45 minút. 
Počet hodín v týždni: 2 x 2 vyučovacie hodiny /2 x 90 min./
Celkový počet vyučovacích hodín v jednom jazykovom kurze: 32
Začiatok kurzov: prvý októbrový týždeň

Všetky jazykové kurzy realizujeme aj vo forme individuálnych kurzov, t.j. v zložení: lektor + jeden žiak/klient. Cena individuálneho kurzu záleží od úrovne poznania jazyka a dĺžky kurzu. Minimálny odber hodín pri individuálnom kurze je 25 hodín. 

V prípade záujmu kontaktujte tel. číslo  02/59 311 733 alebo 02/59 311 402.
Tešíme sa na Váš záujem. 

Odborné iné vzdelávanie

V novom školskom roku 2014/2015 pripravuje inštitút vzdelávanie v oblasti marketingu, obchodu, práva duševného vlastníctva a ekonomiky.

Viac informácií o konkrétnych kurzoch nájdete na našej stránke v auguste.
Ďakujeme.
Tím EVI n.o.