Realizujeme projekty zamerané na rozvoj vidieka
 
Európsky vzdelávací inštitút n.o. realizoval v rokoch 2010 - 2012 v spolupráci s AGROGENOFOND, n.o. tri projekty v oblasti vzdelávania ľudských zdrojov v poľnohospodárstve. Ambíciou projektov bolo pripraviť v období od septembra 2010 do októbra 2012 cyklus 12 vzdelávacích seminárov zameraných na podporu diverzifikácie činností poľnohospodárskych subjektov v rámci celého Slovenska. Projekty boli spolufinancované zo zdrojov Operačného programu Rozvoj vidieka SR 2007-2013, opatrenia 3. 3. Vzdelávanie a informovanie. 
V novom programovacom období v rokoch 2014 - 2020 má náš inštitút v pláne pokračovať v realizácii projektov zameraných na vzdelávanie ľudských zdrojov v oblasti agroturistiky.  
Newsletter
Chcete pravidelne dostávať novinky do Vašej emailovej schránky? Prihláste sa prostredníctvom formuláru.
Jazykové vzdelávanie

Európsky vzdelávací inštitút n.o. pripravuje pre dospelých v rámci nového školského roka /jeseň 2013/ kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka (cena 110 eur) a kurzy ázijských jazykov - japončiny, čínštiny a kórejčiny  (cena kurzu bude poskytnutá na vyžiadanie).

Skupinové kurzy budú realizované pri minimálnom počte záujemcov: 5. 
Jedna vyučovacia hodina má dĺžku: 45 minút. 
Počet hodín v týždni: 2 x 2 vyučovacie hodiny /2 x 90 min./
Celkový počet vyučovacích hodín v jednom jazykovom kurze: 32
Začiatok kurzov: prvý októbrový týždeň

Všetky jazykové kurzy realizujeme aj vo forme individuálnych kurzov, t.j. v zložení: lektor + jeden žiak/klient. Cena individuálneho kurzu záleží od úrovne poznania jazyka a dĺžky kurzu. Minimálny odber hodín pri individuálnom kurze je 25 hodín. 

V prípade záujmu kontaktujte tel. číslo  02/59 311 733.
Tešíme sa na Váš záujem. 

Odborné iné vzdelávanie

V novom školskom roku 2013/2014 pripravuje inštitút n.o. vzdelávacie aktivity pre dospelých zamerané na:

*oblasť autorského práva a ochranné známky; 

*oblasť ochrany duševného vlastníctva - napr.: ako ochrániť svoj nápad, podnikateľský zámer alebo písomné  dokumenty
pred kopírovaním a pod.

*právne minimum pre záujemcov o podnikanie;

*osobný a profesijný koučing.

Odborné a manažérske vzdelávanie bude Európsky vzdelávací inštitút n.o.  aj naďalej realizovať vo forme individuálnej výučby (kombinácia lektor + klient) alebo vo forme skupinového firemného vzdelávania (kombinácia lektor + zamestnanci firmy alebo organizácie). 
Začiatok výučby: od 7. októbra 2013.